Ga verder naar de inhoud
16 juli 2024

Aanleg fietssnelweg tussen Genk en As

De komende maanden legt een aannemer een gloednieuw stuk fietssnelweg aan tussen Genk en As, in opdracht van Provincie Limburg. Het gaat om een ontbrekend stuk van de toekomstige fietssnelweg van zo’n 12 km tussen het station van As en de industriezone Genk-Noord (Mercuriuslaan). Dit stuk fietssnelweg zorgt voor de connectie van het Maasland met Midden-Limburg en is dus een belangrijke functionele fietsverbinding. Grotendeels zal de nieuwe fietssnelweg het tracé van de oude spoorbedding volgen. De fietssnelweg passeert naast Genk-Noord ook onder meer Zwartberg, KRC Genk, Thor Park en de Klaverberg.

Binnen het project wordt ook de fietsoversteek aan het kruispunt van de Hengelhoefstraat en de Seinhuisstraat in Genk aangepakt. Hier komt een unieke fietstunnel die de optimale veiligheid bij het kruisen van de weg garandeert. De technische uitwerking van de fietssnelweg ligt in handen van studiebureau SWECO in opdracht van de provincie Limburg en met steun van de Vlaamse overheid en de betrokken steden Genk en As.

Voorbereidende werken vanaf maart

De effectieve aanleg start in de zomer van 2024. Tijdens de eerste fase worden de nutsleidingen in de zone tussen de bestaande spoorwegovergang op de Hengelhoefstraat en de kruising met de Seinhuisstraat in Genk vernieuwd en verplaatst. In die zone komt immers de grote fietstunnel. De werken aan de nutsleidingen starten in juni. Ter voorbereiding hierop zal het betrokken perceel eind maart 2024 al bouwrijp gemaakt worden door de huidige vegetatie te ruimen. Dit moet voor de schoontijd gebeuren die van 1 april tot 1 juli loopt, om vogels in het broeddseizoen niet te verstoren.

Ecologische maatregelen

Binnen het project en de hieraan gekoppelde omgevingsvergunning worden tal van ecologische maatregelen opgenomen. Zo zal de toekomstige fietssnelweg ook een meerwaarde bieden voor de omgevende natuur. Noodzakelijkerwijs moeten op bepaalde plaatsen bomen gekapt worden, enerzijds voor de aanleg van de infrastructuur, anderzijds kaderend binnen de uitgewerkte natuurvisie. De provincie engageert zich ertoe om de gekapte bomen te compenseren: zowel binnen het project zelf worden na de werken nieuwe bomen aangeplant, alsook zal in het kader van een ruimer natuurbeheerplan dat momenteel in opmaak is voor heel de regio rond het kolenspoor in boscompensatie worden voorzien. De ecologische maatregelen worden uitgewerkt en opgevolgd onder meer door het Agentschap Natuur en Bos, het Provinciaal Natuurcentrum en door tal van andere natuuractoren. Die samenwerking is belangrijk.

Vragen over dit project kan je stellen via mobiliteit@limburg.be.